Social. Political. Economic. Career| Seyed Ibrahim

Serious issues & ideas. Trusted Sources.

Posts Tagged ‘Facebook

செயல்களின் பலன்கள்: ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநரும், நாமும்

leave a comment »

தெரிந்த ஆட்டோ டிரைவர். ஸ்கூல் முடிக்கவில்லை. மதரசா எல்லாம் போகவில்லை. சுமார் 4 வருடங்களுக்கு முன் அவரே மார்க்கத்தை தப்பாக விளங்கி வைத்திருந்தார். சமூக பிரச்சனைகளையும் சரியாக புரியாமல் இருந்தார். “படித்த” பலரும் இன்னமும் எல்லாவற்றிற்கும் யஹூதிகள் தான் காரணம் என எழுதும்போது, இவரை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது.

பெரும்பாலான நாட்களில் குறைந்தது இரண்டு மாற்று மத சகோதரர்களிடம், சவாரி போகும் போது, இஸ்லாத்தை பற்றி மற்றும் முஸ்லிம்களை பற்றிய தப்பான ஊடக பிரசாரங்களை தெளிவு படுத்துகிறார். நோன்பாகட்டும், ISIS விஷயமாகட்டும், இன்னும் பல விடயங்களை அவர் அழகாக புரிய வைத்துள்ளார்.

facebook பற்றி சில மாதங்களுக்கு முன்பு கேட்டார். “அதன் பக்கமே வர வேண்டாம்” என்று சொல்லி காரணங்களையும் சொன்னேன்.

அவருடைய செயல்கள் நிஜ உலகில் பலன் அளிக்கின்றன. சிலரின் எண்ணங்களை மாற்றுகின்றன. நமது போஸ்ட்கள், ஷேர்கள் , ட்வீடுகல் எத்தனை நபர்களின் தப்பான கருத்துக்களை மாற்றியுள்ளன? நிஜத்தில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என நாம் நினைக்கின்றோமா?

Social Media எந்த வகையிலும் பலன் தராது என சொல்லவில்லை. நமக்குளேயே பேசிக்கொண்டிருந்தால் (Email, Facebook, WhatsApp, etc.) அதனால் என்ன பலன்? BBC பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை, BBC-இல் எழுதுங்கள்.

தினமலரை, தினமணியை பற்றி அசிங்கமாக நமது Wall / Timeline-இல் எழுதும் நேரத்தில், அவர்களுக்கே எழுதிவிடலாம். Publish பண்ணுவார்களா என்பதெல்லாம் உங்கள் பொறுப்பு அல்ல. நமது Facebook பக்கத்தில் எழுதினால், அவர்கள் அங்கு வந்து படிக்கப்போகிறார்களா? அவர்களுக்கு “ஆசிரியர் கடிதம்” எழுதினால், PUBLISH / PRINT பண்ணாவிட்டாலும், பத்திரிக்கை குழுவை சார்ந்த, ஒன்று அல்லது இரண்டு பேர்களாவது வாசிப்பார்கள். உங்கள் சொந்தத்தில், நண்பர்கள் வட்டத்தில், பக்கத்துக்கு வீடுகளில் தினமலர் வாங்கினால், அவர்களிடம் போய் “…இந்த காரனங்களிளால் இந்த நாளிதழை வாங்காதீர்கள்” என சொல்லுங்கள்.

http://wp.me/pmMJ0-oQ

 

Written by S Ibrahim

Jan 10, 2016 at 11:56 am

Dangers of Customized News and Feeds. Conspiracy Theories. Confirmation Bias. Online Echo Chambers

leave a comment »

The following is an edited excerpt from the edX Course “Think101x The Science of Everyday Thinking”

Conversation with Stephan Lewandowsky

Q: People tend to believe some pretty weird things, from NASA faking the moon landing to pharmaceutical companies conspiring with government departments to keep people sick, and climate change obviously. Why does that happen? Why do people believe strange things like that?

A: People tend to focus selectively on what they consider to be “the evidence”. They may focus on one data point in the case of climate change, one thermometer somewhere that has been showing cooling for the last ten years. it is only one of about a billion different measurements that tell us that the climate is changing. Yet by focusing on just this one convenient piece of evidence that is protecting people’s worldview, they can be absolutely convinced that they’re right: “Look here, there is this one thermometer. It’s cooling,” and they’re ignoring absolutely everything else. It is difficult to get people to go beyond that one piece of evidence because doing so would imply that they have to change their opinion, and that’s a very difficult thing for people to do.

Q: One of the major drivers in the maintenance of people’s beliefs and the formation of their beliefs is the role of the media. The media clearly plays a large role. You encountered that yourself?

A: There’s an abundance of evidence to suggest that certain segments of the media have done a very poor job informing the public about a number of issues, from the mythical weapons of mass destruction in Iraq to climate change. The media are culpable to some extent. That is a serious problem, especially now that we have the ability to choose their own media by focusing on certain sources on the Internet. People have become more immersed in their own bubble of information they like, and that is what they are consuming to the exclusion of everything else.

So climate-change deniers don’t read “Green Left Weekly” or the scientific literature. the scientific literature isn’t being reported accurately by certain media organizations. It’s a serious political problem.

Q: People seem to have an anti-establishment bias, in that sense that the government, the scientists are trying to further their own interests at the expense of the public. You encountered that before?

A: A common element of conspiracy theories is that the official version is always wrong, whether the official version is something that a government is putting out, or a scientific body, or in the case of vaccinations, the pharmaceutical industry. It’s just one way for people to reject a fact—is by making up a conspiracy surrounding it. If you do not want to believe that tobacco is bad for you because you’re a chain smoker, then what are going to do? Say that all the medical scientists are conspiring because they want to deny you this fun, so they’re making up all the stuff. citing their grandfather who has smoked every day of his life and lived to 100. That is the purpose of conspiracy theories. They’re cherry-picking one piece of supporting evidence while they’re ignoring absolutely everything else. That’s also a characteristic of conspiratorial thinking.

Belief in conspiracy theories / Online Echo Chambers

Steve has been looking at the nature of conspiracy theories and how they’re operating, and he mentioned a couple of the psychological mechanisms that are operating. One is related to the confirmation bias when you’re only looking at the evidence that supports what you want to believe. climate-change deniers actually only cite the evidence that doesn’t support the fact that the climate is changing due to human involvement – Paying attention to that one thermometer and ignoring the others. That’s the confirmation bias in a sense and cherry-picking the evidence that you’re looking for.

This is related to a really nice paper by Hastorf and Cantril in 1954. There’s a football match that was happening, fans watching the same football game, and you ask fans about their perceptions of dirty play during this football game. Each team reported that the other team was playing dirtier than their own. Yes, they’re watching exactly the same game, but they have completely different perceptions.

The news that you get is always based on a subset of news in some respects. People who read Facebook are only exposed to information from their friends on Facebook, very like-minded individuals. In fact, things like Facebook and Google only show you the things that you like and therefore probably agree with, which is going to bias you even further. When you do a Google search, the information that it pops up is not the information that I would get when I do the same search. We’re suffering from false consensus. You have this perception that other people think the same way that you do.

Short URL: http://wp.me/pmMJ0-qa

Written by S Ibrahim

Dec 16, 2015 at 10:30 pm

%d bloggers like this: